YKS Hemşirelik Bölümlerinde Baraj Puan Uygulanabilir

Yüksek Öğretim Kurulu Bünyesinde 2017 Kasım ayında düzenlenen Hemşirelik konulu çalıştay sonuçlarına göre Hemşirelik Mezunlarının sayısının artması ve sağlık üzerine eğitim veren üniversitelerin artmasına paralel nitelikli eğitmen bulunamadığı ve Hemşirelik alımlarında baraj puan uygulanması gibi çözümlemelere ulaşıldı.

EĞİTİM 19.02.2018, 23:08 19.02.2018, 23:14
YKS Hemşirelik Bölümlerinde Baraj Puan Uygulanabilir


Çalıştay içeriğinde ülkemizde lisans hemşirelik bölümünün üniversitelerdeki kontenjanlarının çok hızlı bir şekilde artış gösterdiği ve toplam ülke nüfusumuzun %1 lik kısmının aktif bir şekilde çalışan sağlık personelleri ve sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu belirtilmiştir.

Bu şekilde devam edildiği takdirde mezun olan ve mezun olacak kişilere ülkemizde hekim ve hemşire ihtiyacının 2024 yılında tamamlanabileceği, ebe ve tıbbi sekreterlik bölümü gereksiniminin ise 2025 yılında tamamlanması beklenilmektedir.

En son 2017-2018 döneminde 71.538 kişinin lisans hemşirelik bölümüne kayıt yaptırdığı. Öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak eğitici, derslik, malzeme vb. imkânlarda artış olmadığı bu sebeple Hemşirelik eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardaki hemşirelik bölümü öğrenci kontenjanlarının belirli bir program çerçevesinde azaltılması sonucuna varıldı.

Baraj Puanı Uygulanması Düşüncesinin Sebebi Nedir?

Çalıştay üyeleri tarafından hemşirelik bölümlerindeki öğrencilerin niteliği ve gereken yeterliliğe ulaşması konusunda düşük başarı sırası ile hemşirelik programlarına kabul edilen öğrencilerin eğitim sürecinde başarısınında düşük olduğu ve bu sebeple farklı nitelik ve yeterlilikteki öğrenci eğitimlerinde sorunlar yaşanıldığı anlatıldı.

Bu sorunun nasıl çözümleneceği konusunda ise ülkemizde Tıp fakülteleri başta olmak üzere bazı branşlarda puan barajı uygulaması başlatıldığı hemşirelik lisans bölümlerinde de baraj puan getirilmesi yaşanan sorunları daha aza indirebilecek ve nitelikli hemşireler yetiştirilmesine katkı sağlayacağı bu sebepten hemşirelik lisans programlarına aynı puan türüne göre ve taban puan başarı barajına göre (en az 350.000 taban puan) öğrenci alınması çözümü üretilmiştir.
 

Yorumlar (0)