Yabancı Dil Öğretim Görevlisi İhtiyacı Nasıl Çözülecek

Yönetmelik değişikliği ile yabancı dil öğretim görevlilerine getirilen tezli yüksek lisans şartı ihtiyacın karşılanmasını zorlaştıracak.

Yabancı Dil Öğretim Görevlisi İhtiyacı Nasıl Çözülecek

Yönetmelik Değişti, Şartlar Zorlaştı
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalara Dair Yönetmelik değişikliği yapılarak lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere alınacak olan öğretim görevlilerinin en az tezli yüksek lisans mezunu olması şartı getirilmişti. Düzenlemeden önce sadece lisans mezunu olunması yeterliydi. Bu değişiklikten sonra yabancı dil alanında alınacak olan öğretim görevlilerinin de tezli yüksek lisans mezunu olması gerekti. 

İhtiyacı Karşılayamayabilir
Yapılan düzenleme en çok yabancı dil alanındaki öğretim görevlilerini etkileyecek. Çünkü artık pek çok üniversitede zorunlu hazırlık sınıfı bulunuyor ve dil eğitimine daha fazla önem veriliyor. Bu alanda çalışan öğretim elemanı ihtiyacı da artıyor. Özellikle yeni açılan üniversitelerde ihtiyacı karşılamak zorlaşıyor. 

Diğer yandan yabancı dil mezunu olanlar yüksek lisansını genellikle eğitim alanında yapmayı tercih ediyor. Ancak öğretim elemanı kadrolarına atanmak için yabancı dil alanında tezli yüksek lisans yapmak gerekiyor. Lisansüstü eğitimini yabancı dil üzerine yapan yeterli sayıda kişi bulmak, yeni düzenleme ile zorlaşıyor. 

Yapılan düzenleme öğretim elemanlarının daha nitelikli olması ve öğrencilerin daha kaliteli eğitim alması açısından oldukça başarılı ve yerindedir. Ancak yeterince öğretim elemanı bulunamaması halinde bu avantaj bir dezavantaja dönüşerek aksaklıklara sebep olabilecektir. Bu sebeple düzenlemeyi yeniden gözden geçirmekte fayda vardır.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE