Üniversitelerin İdari Teşkilatı Yenilenmelidir

30 yıldan eski bir geçmişi olan üniversitelerdeki idari teşkilat, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yenilenmelidir.

EĞİTİM 10.08.2019, 22:55
Üniversitelerin İdari Teşkilatı Yenilenmelidir

Hiçbir Çalışma Yapılmadı
Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Usul ve Esaslar, 21 Kasım 1983 tarihli Resmi Gazete'de yayımlamıştır. Üniversitelerin idari teşkilatı bu gazetede yayımlanan 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Yani düzenleme 30 yılı aşkın bir süre öncesinde yapılmıştır. 

30 yılı aşkın süredir üniversitelerde pek çok değişiklik yaşanmıştır. Şu anda neredeyse her ilde bir üniversite mevcuttur. Üniversitelerde pek çok değişiklik ve yenilik yapılmıştır. Buna rağmen üniversitelerin idari teşkilatında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bu konu gündeme alınmamış ve hiçbir çalışma başlatılmamıştır.

Üniversitelerin idari teşkilat yapısının düzenlenmesi ile daha yenilikçi ve modern bir yapıya kavuşacaktır. Ayrıca sorunlar kısa sürede ve makul bir şekilde çözülecektir. İşleyiş hızlanacak ve bürokrasiden kaynaklanan sorunlar yaşanmayacaktır. Tüm bu yeniliklere göz kırpmak için tek yapılması gereken idari teşkilatı düzenleyen kanunun elden geçmesidir. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ile uyum yasaları çıkarılmıştır. Bu yasalarla pek çok kurumdaki idari teşkilat yeniden düzenlenmiştir. Eskiyen ve ihtiyaçlara cevap vermeyen eski teşkilatlar lağvedilerek yenileşmeye gidilmiştir. Kurumların hizmet alanı ve görevleri dikkate alınarak yeni sisteme uyum saplanmıştır. 

Tüm bu süreçte de üniversitelerle ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bilim yuvası olan üniversiteler geri kalmış bir şekilde yönetilmemelidir. Kalitenin arttırılması ve modern yöntemlere uyum sağlanması için değişiklik yapılmaya öncelikle üniversitelerden başlanmalıdır. 35 sene önceki hükümler günümüzdeki üniversitelerin ihtiyaçlarına cevap verememektedir.

İdari personeller düzenleme bekliyor
İdari teşkilatındaki işleyişin bel kemiği idari personellerdir. Üniversitelerde görev yapan idari personeller ise pek çok sorunla karşı karşıyadır. Kadrosuz şekilde görevlendirilen bir öğretim elemanı, iş güvencesi yokken kendisini nasıl bilime adayacaktır? Aile birliği sağlanamayan bir idari personel işini nasıl yürütecektir? 

Yükseköğretim kurumlarının idari hizmetlerle ilgili görev veren birimleri baştan düzenlenmelidir. Hizmet alanları yeniden değerlendirilmelidir. Hızlı, modern ve çözüm odaklı bir işleyiş için gerekli olan düzenlemeler yapılmalıdır. Bunun için çıkarılacak olan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yeterlidir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)