Tezli Yüksek Lisans Şartına Danıştay’dan Durdurma

ALES şartı aranmayan 21 bölüm dışındaki diğer tüm alanlarda alınacak öğretim görevlisi alımlarında en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak şartının yürütmesi Danıştay tarafından durduruldu.

EĞİTİM 31.07.2019, 22:45
Tezli Yüksek Lisans Şartına Danıştay’dan Durdurma

Hukuk Düzenine Olan Güven 
Önceden öğretim görevlisi alımlarında en az lise mezunu olan adaylar başvurabilmekteydi. Ancak sonradan getirilen düzenleme ile öğretim görevlisi adaylarının en az tezli yüksek lisans yapıyor olması şartı getirildi. Bu düzenleme ile tezsiz yüksek lisans yapanlar ile tezli yüksek lisansa başlamayan adaylar mağdur konumuna düştü. Ancak Danıştay yaptığı inceleme neticesinde hukuk düzenine olan güven gereği bu düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Üniversiteler Neye Göre Alım Yapacak?
Danıştay’ın vermiş olduğu bu karar ile getirilen yeni düzenlemenin yürütmesi durdurulmuş oldu. Dolayısıyla eski düzenleme geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle hali hazırda üretim görevlisi alımı yapacak üniversitelerin eski düzenlemeyi göz önünde bulundurarak alım yapmaları gerekmektedir. 

Ancak YÖK Danıştay’ın kararını Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşıyacaktır. Bu kurul tarafından verilecek karar ile hangi düzenlemenin esas alınacağı netlik kazanacaktır. Araştırma görevlisi alımlarında da aynı değişiklik yapılmıştı. Danıştay’ın iptal kararı ile birlikte araştırma görevlisi alımlarında da eski düzen uygulanmaya devam edecek. Ancak bazı üniversiteler bu yürütmeyi durdurma kararından haberdar olmayabilir. İşte bu durumun önüne geçmek için YÖK tarafından tüm üniversitelere resmi yazı gönderilmesi ve tekdüze bir uygulamanın hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Ancak bu sayede mevcut hukuk düzenine uygun bir adım atılmış olacaktır. Danıştay kararına muhalif olarak yapılan alımlar karşısında kesinlikle yargı yoluna başvurulması gerekmektedir. Böylelikle öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi adayları haklarına kavuşabilecektir. 

Yeni Düzenleme Nasıl Olacak?
YÖK, öğretim görevlilerinin en az tezli yüksek lisans yapıyor olmalarında ısrarcı olması durumunda tezsi yüksek lisans öğrencilerine veya mezunlarına geçiş hakkı verilmesi gerekecektir. Dolayısıyla bu tür bir düzenlemenin getirilebileceğini ifade etmek gerekir. Böylesi bir düzenleme yapılması durumunda sitemizden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Tüm araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olmak isteyen adaylar bu haberleri beklediği için acil bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)