Sözleşmeli Kadrolar Yanıyor

Hali hazırda kamu kurumları tarafından yapılan sözleşmeli personel alımlarında yönetmelik hükümleri sebebiyle pek çok kadro yanıyor.

EĞİTİM 11.05.2018, 20:45
Sözleşmeli Kadrolar Yanıyor

1 Yıllık Süre

Sözleşmeli statüde çalışan personellerin kamu kurumunda bir başka sözleşmeli pozisyona geçebilmeleri mümkündür. Ancak bunun için adayların her iki pozisyonun da şartlarını sağlaması gereklidir. Bu da tek başına yeterli değildir. Kişi sözleşmesini feshettikten en az 1 yıl sonra başka bir kadroya geçebilir veyahut da unvan değişikliği yaparak başka bir kadroya başvurabilir. Bu durumda 1 yıl beklemesine gerek yoktur.

Ancak bu kural bazı kadroların yanmasına neden olmaktadır. Nitekim 1 yıllık süreden haberdar olmayan kimseler bu süre geçmeden ya da hali hazırda sözleşmeli olarak çalışıyorken aynı unvan için başvuruda bulunuyorlar. Bu kişilerin alım neticesinde kazanması durumunda atamaları yapılmamaktadır. Zira 1 yıllık bekleme süresine uyulmamıştır. Bu durumda da diğer adaylar yanan kadro nedeniyle atanamamaktadır. Bu da ciddi sayıda adayın mahzun bir şekilde beklemesine neden olmaktadır. İşte bu sorunun ortadan kaldırılması için adayların tamamı tek tercih uygulamasının getirilmesini talep etmektedirler.

Bu yöntem ÖSYM’nin merkezi yerleştirmelerinde uygulanmakta ve kadroların yanması engellenmektedir. Böylelikle alımlara başvuru yaparken başvuranların şartları sağlamadığı tespit edilebilecek ve kadro yakmalarının önüne geçilecektir. Aksi takdirde zaten sözleşmeli olarak istihdam edilmekten memnun olmayan adaylar daha da çok mağdur edileceklerdir. SGK kayıtlarından elde edilecek veriler ile bu durum rahatlıkla çözülebilecektir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)