Özel Eğitim Kurumlarının Yöneticileri Hangi Alanlardan Atanabilir?

Özel öğretim okul türlerinde alan öğretmeni tarafından okutulan dersler bulunmaktadır. Peki, alan öğretmenleri bu kurumlarda yönetici olabilir mi?

EĞİTİM 09.09.2019, 21:25
Özel Eğitim Kurumlarının Yöneticileri Hangi Alanlardan Atanabilir?

Alan Öğretmenlerinin Yönetici Olması
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için özel eğitim kurumlarında özel eğitim verilir. Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği ve İşitme Engelliler Öğretmenliği gibi bölümlerden mezun olan kişiler özel eğitim kurumlarında görev yaparlar. Bu okullarda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi gibi alan dersleri okutulmaktadır. Bu derslere alan öğretmenleri girer. Özel eğitim öğretmenleri de katkı sunmak üzere derslere katılır. Görüldüğü üzere bu okullarda her iki öğretmen türü de görev yapmaktadır. peki, bu okullara yönetici atanırken hangi branş öğretmenlerinden atama yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre yönetici görevlendirilirken aranan genel şartlar mevcuttur. Bunlardan biri de görevlendirilen eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanmak için gerekli nitelikleri sağlamak ve bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutulabilecek ders bulunmasıdır.

Bu hükme göre özel eğitim kurumlarında alan dersi okutan öğretmenler yönetici olarak görevlendirilebilir. Özel eğitim öğretmenlerinin bu kurumlarda görevlendirilmesi ise zaten mümkündür. Dolayısıyla özel öğretim kurumlarında yönetici atanırken hem özel eğitim öğretmenleri hem de bu kurumlarda ders veren alan öğretmenleri görevlendirilebilir. 

Özel Eğitim Öğretmenlerine Ek Puan
Özel eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen özel eğitim öğretmenlerine ek puan verilecektir. Bu okullarda eğitim gören öğrencilerin ihtiyacı olan özel eğitimi sağlayan ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilen öğretmenler teşvik edilmiştir. Müdür olarak ilk defa görevlendirilecek olan ve yeniden görevlendirilen özel eğitim öğretmenlerine, sadece bu kurumlarda geçerli olmak üzere 5 puan eklenecektir. Böylece öğretmenler yöneticilik için teşvik edilmektedir. Bu ek puan alan öğretmenlerine verilmemektedir. Ek puan verilmese de alan öğretmenleri bu kurumlarda müdür ve müdür yardımcılığı yapabilecektir.

Özel eğitim kurumlarında görevlendirilen müdür yardımcılarından en az bir tanesinin özel eğitim öğretmeni olması şarttır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)