Öğretmenlik Lisans Programları Güncellendi

YÖK yürüttüğü çalışmalar neticesinde 25 öğretmenlik bölümünün müfredatlarını güncelledi ve çağdaş eğitim gerekliliklerine uygun hale getirdi.

EĞİTİM 17.05.2018, 11:47
Öğretmenlik Lisans Programları Güncellendi

2018-2019 Eğitim Yılında Başlayacak

YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 25 öğretmenlik bölümünün müfredatı güncellendi. Bu çalışmaların 2,5 yıldır süregelen çalışmalar olduğu da ifade edildi. Bu güncelleştirmelerde en önemli husus kredi standardizasyonunun sağlanması oldu. Bu kapsamdatüm fakülteler arasında bir standart belirlendi. Artık fakülteler arasında geçiş yapan kimseler kredi sebebiyle derslerinin sayılmaması gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaklar. Bu da öğrenciler açısından büyük avantaj anlamına gelmektedir.

Gelişen eğitim standartlarına uyum sağlamak amacıyla öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri de yeniden belirlendi. Bu yeterlilik şartlarının sağlanması adına fakülteler eğitimlerini verecekler. Dolayısıyla mezun olan öğrenciler öğretmen olabilmek için gerekli niteliklere de sahip olacaklar. Öğretmenlik bölümlerinde son yapılan güncelleme 2006 yılında idi. Bundan önce ise 1998 yılında güncelleme yapılmıştı.

Yeni Kazananlara Uygulanacak

Güncellenen müfredat hali hazırda eğitim gören kimselere uygulanmayacak. Bu kimseler eski müfredatlarına göre eğitim almaya devam edecekler. Ancak 2018-2019 eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk defa öğretmenlik bölümüne başlayanlar yeni sistem ile eğitim almaya başlayacaklar. Yeni müfredatın hazırlanmasında YÖK bünyesinde pek çok çalıştay yapıldığı da dile getirildi. Böylelikle müfredatın bilimsel temeller üzerinde yükselmesi sağlanmış olacak. Ayrıca müfredatın hazırlanmasında 2017-2023 öğretmen strateji belgesi göz önünde bulundurulduğunu da ifade etmek gerekir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)