Öğretmenler MEB’e Bağlı Olmayan Kurumlarda Ek Ders Veremez

Yönetici ve öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan özel eğitim kurumlarında ek ders veremez.

EĞİTİM 26.08.2019, 22:30
Öğretmenler MEB’e Bağlı Olmayan Kurumlarda Ek Ders Veremez

Öğretmenlerin Diğer Kurumlardaki Ek Ders Görevi
MEB’e bağlı olarak görev yapmakta olan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin diğer kurumlarda ek derse girme konusu yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu öğretmenler MEB’e bağlı okul ve kurumlarda ek derse girebilecektir. Bu kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında da ek ders görevi yapılabilir. Asli görevini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevini yerine getirmek kaydıyla ek ders görevi yapılabilir. Haftada 10 saate kadar ek ders alınabilir. 

Öğretmenlere yukarıda sayılan kurumların dışında kalan, MEB’e bağlı olmayan özel kurumlarda ek ders görevi verilemez. Öğretmenler de kendi isteği ile buralarda derse giremez ve ek ders ücreti talep edemez. Özel Güvenlik Eğitim Merkezleri, Dershane, MTSK'lar, Etüt Merkezleri gibi şahsa ait olan eğitim kurumlarında MEB’e bağlı öğretmenler ek ders görevi yapamaz. 

Ders Dışı Eğitim Görevi
Öğretmenlere ders dışı eğitim görevi verilmesi mümkündür. Okullardaki etkinlikler, geziler ya da milli bayramlara hazırlık çalışmaları gibi görevler ders dışı eğitim görevidir. Bu görevler mevzuatla düzenlenmiştir. Ders dışı eğitim görevleri için fiilen yerine getirilmesi şartına bağlı olarak ek ders ücreti verilecektir. Ek ders ücreti ödemenin ön şartı, görevin fiilen yapılmasıdır.

MEB’e bağlı olmayan kurumlarda ek ders verilmesi işi bir ders dışı eğitim görevi değildir. Öğretmenlerin görev tanımı kapsamında yer almaz. Ancak öğretmenler tarafından yerine getirilen bir ek iş olabilir.  Böyle bir durumda da ek ders ücreti ödenmesi beklenemez. 

Sonuç 
MEB’e bağlı olarak görev yapan öğretmenler yalnızca MEB’e bağlı olan kurumlarda görev yapacaktır. Bu kurumlarda haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebilir. MEB’e bağlı olmayan, şahsa it olan özel kurumlarda ise ek derse giremez. Bu kurumlarda görev alamaz.

MEB’e bağlı olmayan kurumlarda verilecek olan ek dersler, ders dışı eğitim görevi olarak sayılmayacaktır. Bu kapsamda da özel kurumlarda görev alınması mümkün değildir. MEB’e bağlı öğretmenler, özel kurumlarda ders veremez.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)