Normu Olmayan Okula Rehber Öğretmen Görevlendirilemez

Rehberlik öğretmenlerinin görevlendirilmesi için o okullarda rehber öğretmen normu olması şarttır.

EĞİTİM 04.12.2019, 22:46
Normu Olmayan Okula Rehber Öğretmen Görevlendirilemez

Rehber Öğretmen Atanması

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Rehberlik Hizmetleri" konulu 2018/6 genelgesi yayınlanmıştır. Genelgede rehber öğretmen görevlendirilmesi için o okulda rehber öğretmen normu olması esas alınmıştır. Bu yüzden rehber öğretmen normu olmayan yerlere görevlendirme yapılamayacaktır. 

Rehber öğretmen normu bulunmayan okullarda rehberlik hizmetlerinin nasıl yürütüleceği konusu da açıklığa kavuşturulmuştur. Rehberlik öğretmen normu bulunmayan ise Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından rehberlik hizmetlerine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Norm Yoksa Öğretmen Atanamaz

MEB tarafından gönderilen bu yazı yalnızca rehber öğretmenleri değil, tüm öğretmenleri ilgilendirmektedir. Eğer bir okulda norm kadro yoksa o kadroya öğretmen ataması yapılamaz. Samsun 1. İdare Mahkemesi 2018/1747 Esas No, 2019/986 Karar No ve 30/10/2019 tarihli karar da MEB’in bu yazısını destekler niteliktedir.

Norm fazlası öğretmen varsa ancak norm olan okul yoksa atama yapılamayacaktır. Bir okulda o branşta öğretmen olmaması boş kadro olduğu anlamına gelmeyecektir. Eğer o kadro tahsis edilmemişse öğretmen atanması da mümkün olmayacaktır.

Hemen her okula rehber öğretmen ataması yapılmaya başlanmaktadır. Ancak mevcudu belirli bir sayıya ulaşmayan okullarda rehber öğretmen için kadro açılmamıştır. İşte bu okullarda rehber öğretmeninin yapacağı görevler  rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından yerine getirilecektir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)