Kadroya Geçen Sözleşmeli Öğretmen Bir Kademe Almaz

MEB tarafından yayınlanan görüş yazısında kadroya geçen sözleşmeli öğretmenin, sözleşmeli olduğu süreler için bir kademe alamayacağı değerlendirilmiştir.

EĞİTİM 17.02.2020, 18:50
Kadroya Geçen Sözleşmeli Öğretmen Bir Kademe Almaz

Sendika Başvurdu, Bakanlık Görüş Bildirdi

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından kadroya geçen öğretmenlerin 657 sayılı Kanunun 64. maddesine göre bir kademe alıp alamayacağı konusunda görüş yazısı istedi. Bu maddeye göre sözleşmeli öğretmenlerin bu pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri kazanılmış aylık derece ve kademelerinin tespitinde kullanılabilecektir. Ancak bu hesaplama sonucunda öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamaları gerekir.

Sözleşmeli öğretmenin kadrolu olabilmesi için 3 yıl çalışması gerekir. Bu süre hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir. İki yıla bir kademe ve sekiz yıl süren olumlu sicilden sonra bir kademe verilmelidir.

İşte bu hükümlere dayanarak Türk Eğitim sen MEB’e başvurmuş ve sözleşmeli öğretmenlerin de 2 yılı için bir kademe verilmesini istemiştir. Ancak MEB bu talebi reddetmiştir. Sendikaya verdiği cevap yazısında gerekçesini belirtmiştir. 

Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeli olarak geçen süresi için kademe ilerlemesi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında MEB tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından görüş alınmıştır. Bu görüşe göre sözleşmeli öğretmenler kalkınmada birinci öncelik olan yerlerde görev yapmaktadır. Bu yerlerdeki öğretmenler zaten her 2 yıl için bir kademe ilerlemesi almaktadır. bu nedenle DMK M64 kapsamındaki kademe ilerlemesinin uygulanması mümkün değildir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)