Görevine Tekrar Dönen Okul Müdürünün Görev Süresine İlişkin Karar

Görevinde başarısız sayılan ancak yeniden iade edilen okul müdürünün arada geçen süresi yöneticilik görevinden sayılacak mıdır?

EĞİTİM 23.02.2019, 22:10
Görevine Tekrar Dönen Okul Müdürünün Görev Süresine İlişkin Karar

Geçmişe Yönelik Haklar 
Milli eğitim bakanlığının, görev süresi uzatılacak olan okul müdürleri değerlendirmesi sonucunda başarısız sayılan yöneticilerin görev süresi uzatılmamıştı. Başarısız olan yöneticiler yeniden öğretmen olarak atanmıştır. Bu kişiler tarafından açılan davalarda bazı yöneticiler kazanmıştır. Davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve başarısız sayılmanın iptali sağlanmıştır. Yeniden değerlendirmeye alınan bu kişiler 75 ve üzeri puan alarak tekrar yönetici olarak atanmıştır ve eski görevlerine dönmüştür.

Durumu bu şekilde olan yöneticiler için göreve tekrar dönene kadar öğretmenlikte geçen süreler de yöneticilikte süresinden sayılarak görevlerine yeniden son verilmiştir. Bunun üzerine yöneticilik süresinin dolmadığı iddiası ila dava açılmıştır.

Arada Geçen Süre Yöneticilikten Sayılamaz
Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2018/1455 E., 2018/3101 K. Sayılı kararı ile dava sonuçlanmıştır. Davacılar göreve yeniden dönene kadar arada geçen sürenin yöneticilikten sayılması ile 8 yıllık yönetici süresinin dolmasının iptalini istedi. Mahkeme fiilen yöneticilik yapılmayan bu sürenin yöneticilik süresine dahil edilemeyeceğine hükmetti. 

Bir okul müdürü görev yaptığı okulda en fazla 8 yıl yöneticilik yapabilir. Sonrasında okul değişikliği gerekir. Aradaki öğretmenlik süresinin dahil edilmesi sebebiyle yöneticiler görevden alınmıştır. Mahkeme ise bu kararı iptal ederek henüz 8 yıllık sürenin dolmadığına karar verdi.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (1)
Lokman çağlar ben iki yıldır müdürlük yapıyorum dört yılım dolmadan beni görevden alıp başka okula müdür verdiler ben ne yapabilirim 2 yıl önce