Gezi ve Seminer İçin Görevlendirilen Öğretmene Ders Ücreti

Valilik tarafından yurtiçinde düzenlenen gezi ya da seminer organizasyonlarında öğretmenler o saatlerde ders yapamamaktadır. Peki, ücret alacak mıdır?

Gezi ve Seminer İçin Görevlendirilen Öğretmene Ders Ücreti

Öğretmen Ders İşlemiş Sayılır
Bakanlık ya da valiliklerin yurtiçinde düzenlediği organizasyonlarda öğretmenler de görev almaktadır. Gezi, seminer, konferans ya da kurs gibi etkinliklerde görevli olan öğretmen, o saatlere tekabül eden dersleri işleyemez. Görevli olunan tarih ve saate tekabül eden dersler fiilen yerine getirilemez. Ancak yetiştirme ya da destekleme amacıyla yapılan etkinliklerde görevli olunması ile ders yerine getirilmiş sayılır. Bu sebeple öğretmen ders yapmış sayılarak görevlerine istinaden ek dersleri ödenecektir. 

MEB Görüş Yazısında Ne Dedi?
Etkinliklerde görevli olan öğretmene ders ücretinin ödenip ödenmemesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş yazısı yayınlamıştır. Ders ve Ek ders saatlerine dair esasların 16. Maddesi 1. Fıkrası a bendine göre; destekleme ya da yetiştirme kursunda görevli olduğu için ders görevini yerine getiremeyen öğretmen, derse girmiş sayılarak ek ders ücretleri ödenmelidir. Bu görevler eğitsel görevler olduğundan öğretmenler görevini yerine getirmiş sayılır. 

Tüm bu sebeplerle ders saatinde kurs, gezi ya da etkinlik gibi organizasyonlarda görevli öğretmenin, bu saatlere tekabül eden ek ders ücretleri öğretmenin kadrosunun bulunduğu kurum tarafından ödenmelidir. MEB bu yazısı ile uygulamadaki belirsizliği gidermiştir ve öğretmenlerin ek ders ücretine hak kazandığını belirtmiştir.

Kamu Personel Alımı

YORUM EKLE