Danıştay Kararları Işığında Öğretim Elemanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım şartları ile ilgili verilen Danıştay kararları ışığında YÖK, öğretim elemanları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. ALES’ten muaf olacak 21 alan dışında tüm öğretim görevlisi kadrolarına yapılan alımlarda en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranmaktaydı.

EĞİTİM 06.10.2019, 14:26
Danıştay Kararları Işığında Öğretim Elemanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

En Az Tezli Yüksek Lisans Yapma Şartı Kaldırıldı
ALES’ten muaf olacak 21 alan dışında tüm öğretim görevlisi kadrolarına yapılan alımlarda en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranmaktaydı. Lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren eczacılık, veterinerlik gibi programlardan mezun olanlar artık öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmektedir. Ancak bu düzenleme yapılmadan önce tezsiz yüksek lisans yanların da akademik kariyerine devam etmesi mümkündü. Bu madde nedeniyle eğitim hayatına daha önce başlayarak tezsiz yüksek lisans yapanların şu an başvurusu engelleniyordu. Bu kişilerin akademik kariyerine devam etme haklı beklentisi ihlal edildiği için Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermişti. 

Bu karar sonrasında YÖK tarafından yapılan değişiklikle bir geçiş hükmü koyuldu. En az tezli yüksek lisans şartı kaldırıldı. 14 Mart 2016 tarihinde getirilen tezli yüksek lisans şartından önce tezsiz yüksek yapmakta olanlar istisna tutuldu. Şu andaki yönetmelik 9 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşte bu tarihe kadar tezsiz yüksek lisans mezunu olanlar öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilecektir. Daha sonra mezun olanlar ise en az tezli yüksek lisans yapma şartına tabidir. 

Tezsiz yüksek lisans mezunu olarak atanmaya hak kazanan kişilerin ataması 3 yıl süreyle yapılmalıdır. Bu süre içinde de kendi alanlarında tezli yüksek lisansı tamamlamaları gerekir. Eğer 3 yıl içinde tezli yüksek lisans tamamlanmazsa ilişikleri kesilecektir. 

35 Yaş Şartı Kaldırıldı
Araştırma görevlisi kadrolarına başvuruda aranan özel şartlardan biri de yaş şartıydı. İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamak şartı aranıyordu. Bu şart Danıştay tarafından iptal edildi. Danıştay öğretim elemanı kadrolarına atanma şartlarının kanunla yapılması gerektiğini ancak yaş şartının kanunla öngörülmediğini belirtti. Bu düzenlemenin yönetmelikle yapılmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile yaş şartı kaldırıldı. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yaş şartı tamamen kaldırıldı. Kanunla yeni bir düzenleme yapılana kadar araştırma görevlisi kadrolarına alım için herhangi bir yaş şartı aranmayacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)