Bir Okul Müdürü Öğretmenlere Ders Dağılımı Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?

Okul müdürleri öğretmenlerin ders dağılımını mevzuata ve hakkaniyete uygun şekilde yapmalıdır.

EĞİTİM 01.09.2019, 16:10
Bir Okul Müdürü Öğretmenlere Ders Dağılımı Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?

Mevzuat Hükümleri
Okulların açılması ile okul yöneticilerinin mesaileri de erken başlayacak. Okulun ilk haftasından öğrencilere verilecek ve uygulamaya konulacak olan haftalık ders programı idare ve öğretmenler tarafından ortaklaşa belirlenmelidir. Okullar açılmadan bu belirlemeler yapılacaktır. Öğretmenlerin ders dağılımı yapılırken çok yönlü düşünülerek hiç bir öğretmen haksızlığa uğramamalıdır. 

Öncelikle mevzuata göre öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları zorunlu dersler ile ek dersler belirlenmelidir. Öğretmenler öncelikle Kendi atandıkları okuldaki alan ve zorunlu dersleri okutacaktır. Daha sonra ortak ve seçmeli dersler okutulur. Sonrasında başka bir kurumda görevlendirme yapılabilir. Öğretmenler haftalık zorunlu ders saatini doldurana kadar kendi alanları ve yan alanlarından ders vermek zorundadır. Bu görevlendirmeler yapıldığı halde haftalık zorunlu ders saatini doldurmayan öğretmen başka okullardan da görevlendirilebilir. Bir öğretmene zorunlu ve ek ders saatlerinin hepsinin verilmesi hâlinde yine öğretmen ihtiyacı varsa ya başka okuldan bu okula öğretmen görevlendirilecek ya da ücretli öğretmen alınacaktır. Öğretmenler aylık karşılığı zorunlu dersleri doldurmak zorundadır. Ek dersler ise isteğe bağlıdır. 

İdare tarafından öncelikle bu mevzuat hükümleri baz alınarak öğretmen ihtiyacı belirlenecektir. Eğer öğretmen sayısı yetersizse henüz okullar açılmadan ücretli öğretmen alınmalıdır. Öğretmen eksiği yoksa ders dağıtımına geçilecektir.

Haftalık Ders Programı Nasıl Yapılmalı?
Aynı zümre öğretmenlerine derslerin dengeli dağıtılması yasal bir zorunluluktur. İdare dağıtımı buna göre yapmalıdır. Örneğin tüm matematik öğretmenlerinin haftalık ders saati birbirine yakın olmalıdır. İstekli olunması hâlinde fazla ders verilebilir.

Bu şekilde düzenleme yapıldıktan sonra idare ile öğretmenler arasında sağlanan iletişim ile haftalık ders programları hazırlanır. Bu aşamada öğrencilerin verimli oldukları saatler dikkate alınırken, öğretmenlerin çalışma saatleri de unutulmamalıdır. Öğretmenlere boş gün kalacak şekilde ya da ders saatleri arasında birkaç saat boşluk olmayacak şekilde dağılım yapılmalıdır. Böylece öğretmenlerin sosyal ve aile hayatı da düşünülecektir. Öğrenciler için de matematik derslerinin ilk saatlere, beden derslerinin son saatlere konulması gibi teamüller takip edilmelidir.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)