Başörtü İğnesi Sınava Girmeye Engel Değildir Kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu 2017 yılı ALES sınavında başörtü iğnesi yüzünden sınavı geçersiz sayılan bir adayın başvurusunu inceledi.

EĞİTİM 13.01.2018, 22:01
Başörtü İğnesi Sınava Girmeye Engel Değildir Kararı

Başvuru sonucunda başörtü iğnesinin sınava girmeye engel eşyalar arasında yer almadığını ve bu sebeple adayın sınavının iptal edilmesinin doğru olmadığını ifade etti. Bu karar ÖSYM’ye de tebliğ edilirken yasak olan eşyalar ilgili daha ayrıntılı bir görsel hazırlanması gerektiği belirtildi. 

Tavsiye Niteliğinde

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından alınan bu karar ÖSYM’yi bağlayıcı bir niteliğe sahip değildir. Ancak tavsiye niteliğinde bir karardır. ÖSYM bu karara uyup uymamakta serbesttir. Bunun yanı sıra eğer aday dava açarak hakkını arama yoluna giderse bu durumda alınacak karar bağlayıcı olacaktır. 

Son zamanlarda ÖSYM sınav kuralları nedeniyle birçok mağduriyet yaşanması bu konuda düzenlemeler yapılması ihtiyacını da doğurdu. Bu konuda gelen talepleri de dikkate alan ÖSYM yetkilileri büyük bir ihtimalle bu konuda da gerekli düzenlemeleri yapacaklardır. 

Her ne kadar sınav öncesinde ÖSYM tarafından gerekli duyurular yayınlansa da bazı istisnai durumlar da ortaya çıkabilmektedir. İşte bu sebeple gerekli tedbirlerin alınması son derece önem arz etmektedir.

Eğer mahkemeden bir karar çıkarsa ya da ÖSYM bu konuda bir karar alınırsa bundan sonraki tüm ÖSYM sınavlarında geçerli olacaktır. 

Ayrıca başörtüsü iğnesi arama yapan polis inisiyatifine göre bazı yerlerde sınava alınırken bazılarında alınmıyor olması da adalete aykırı bir durum oluşturmaktadır.

Yorumlar (0)