Araştırma Görevlisi İken İlişiği Kesilenler Memur Olabilir Mi

Araştırma görevlisi iken çeşitli sebeplerle, isteği dışında ilişiği kesilen araştırma görevlisi DPB’ye göre başka memuriyete atanmaz.

EĞİTİM 30.04.2018, 23:55 01.05.2018, 18:39
Araştırma Görevlisi İken İlişiği Kesilenler Memur Olabilir Mi

İlişiği Kesilen Araştırma Görevlisi

Bir üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapan personelin kendi isteği dışında ilişiği kesilebilir. Özellikle dil yeterliliğini sağlayamayan akademisyenlerin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının aldığı karar ile ilişiği kesilebilir. Gereken sürede eğitimini tamamlayamama gibi şartlar da bu duruma örnektir. Bu gibi sebeplerle ilişiği kesilen araştırma görevlisi yeniden diğer memuriyette çalışmak isteyebilir. Peki araştırma görevlisinden ilişiğinin kesilmesi engel midir?

Bu konu hakkında Devlet Personel Başkanlığı görüş bildirmiştir. 657 sayılı DMK m. 92 gereği bu kanuna tabi olmayan personelin kendi isteği ile görevinden çekilmiş olması halinde yeniden atanma hakkı vardır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) göre ise yabancı dil puanı 50 altında olanlar 1 yıl süreyle, 65 altında olanlar ise 2 yıl süreyle atanır. Bu süre içinde söz konusu barajları geçemezlerse ilişikleri kesilir. Burada araştırma görevinin ilişiği istek dışında kesilecektir.

Uygulamada araştırma görevlileri için ilk olarak Yükseköğretim Personel Kanunu uygulanır. Bu kanunda hüküm yoksa DMK uygulanır. Bunları birlikte değerlendiren DPB isteği dışında ilişiği kesilen araştırma görevlisinin yeniden memuriyete atanmasının mümkün olmadığını söylemektedir.

Ancak kişi kamu görevinden yasaklı değildir ve şartları sağlaması halinde yeniden memur olabilecektir. Bu durum yargıya taşındığında olumlu sonuçlanacaktır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)