Araştırma Görevlisi Başka Fakültelerde Ders Verebilecek Midir?

Doktorasını tamamlayan araştırma görevlileri kadrosunun bulunduğu birim dışında ders verebilecek midir? Haftalık ders yükünü tamamlayamayan araştırma görevlileri başka fakültede derse girebilir.

EĞİTİM 20.08.2019, 23:26 20.08.2019, 23:27
Araştırma Görevlisi Başka Fakültelerde Ders Verebilecek Midir?

Haftada 12 Saate Kadar Ders Verebilir
Doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlilik ya da diş hekimliği uzmanlık eğitimlerini tamamlayanlar diğer üniversitelerin ilgili fakültelerinde ders verebilir. Kadrosunun olduğu üniversitedeki derslerini aksatmamak kaydıyla, diğer fakültelerde haftada 12 saate kadar derse girebilirler. Bu durum YÖK tarafından onaylanmıştır ve mevzuata uygundur. 

6 Mart 2018 tarihli resmi gazetede bu durum hüküm altına alınmıştır. Haftada 12 saate kadar derse giren araştırma görevlileri için ek ders ücreti ödenmez. Ancak haftada 12 saatin aşılması halinde haftada 10 saate kadar ek ders ücreti ödenebilir. Öğretim görevlileri için belirlenen ek ders ücreti ile sınav ücretleri ödenir. Yani doktora mezunu araştırma görevlisi haftada 22 saate kadar başka bir fakültede ders verebilecektir. 

Üniversitelerde görevli olan öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri kadroları olan fakülte ya da yüksekokulda haftalık ders yükünü doldurmalıdır. Aksi takdirde başka kurumlarda ders yükünü doldurmak için görevlendirilebileceklerdir. Ders yükü kapsamına giren ders saatleri için ek ders ücreti ödenmeyecektir. Ancak ders yükünün aşılması halinde ek ders ücretine hak kazanılır. 

Sonuç
Mevzuat hükümleri yukarıda bahsettiğimiz şekildedir. Buna göre öğretim elemanlarının başka fakültelerde görevlendirilmesi konusunda baz alınan nokta ders yükünün dolup dolmamasıdır. Bu öğretim elemanları arasında doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri yasal olarak yer almamaktadır. Ancak bu konuda YÖK tarafından özel bir düzenleme vardır ve derse girmeleri mümkündür.  

Haftalık ders yükünü tamamlayamayan araştırma görevlileri başka fakültede derse girebilir. Burada girdikleri derslerin ilk 12 saatine kadar ek ders ücreti alınmaz ancak aşan 10 saate kadar ek ders ücreti ödenir. 

Doktorasını tamamlamış araştırma görevlisi Başka bir üniversitede derse girmek isterse bu talebini kadrosunun olduğu üniversiteye bildirmelidir. Üniversite yönetim kurulu bu talebi görüşerek karara bağlayacaktır. Talebin kabul edilmesi halinde başka bir üniversitede derse girilebilecektir. Ancak bu durumda araştırma görevlisi asıl görevli olduğu yükseköğretim kurumunun derslerini aksatmamalıdır. Bu yüzden girebileceği ders saatleri de sınırlıdır.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)