Adli Para Cezası Okul Müdürlüğüne Engel Midir?

Adli sivil kaydı temiz olan ancak arşiv kaydında adli para cezası yazanlar okul müdürü olabilir mi?

EĞİTİM 07.10.2019, 08:24 07.10.2019, 08:25
Adli Para Cezası Okul Müdürlüğüne Engel Midir?

Mevzuat Hükümleri
MEB Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine göre okullarda yönetici olarak görevlendirilecek kimselerin taşıması gereken özellikler belirlenmiştir. Bu özelliklerden bir tanesi son 4 yıl içerisinde adli veya idari bir soruşturma neticesinde görevden alınmamış olmaktır. Fakat bu maddede kişinin adli sicil kaydı ya da arşiv kaydı hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. İşte bu nedenle arşiv kaydı olması kişinin yönetici olmasını hiçbir şekilde olumsuz etkilemeyecektir. Ancak adli sicil kaydının varlığı başlı başına bir engel teşkil edecektir.

Ayrıca ifade etmek gerekir ki her devam eden dava ya da soruşturma bu listeye eklenmemektedir. Zira adli sicil kaydında bir soruşturmanın görülebilmesi için verilen cezanın Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmesi gereklidir. Dolayısıyla ilk derece mahkemeleri tarafından verilen cezalar doğrudan adli sicil kaydına yansımıyor. Böylelikle yanlış verilen cezaların kişilerin hayatını karartmasının önüne geçiliyor.

Bir diğer husus ise HAGB gibi cezaların verilmesinin geri bırakılması durumları vardır. Bu durumda kişinin cezası askıya alınıyor karşılığında ise 5 yıl boyunca herhangi bir suça karışmaması isteniyor. Bu durum da kişinin adli sicil kaydında yer almamaktadır. Hatta öyle ki buna arşiv kaydında dahi rastlamak mümkün olmayacaktır.

Sadece okul yöneticisi seçimlerinde değil aynı zamanda memuriyete girişte de bu uygulama aynı şekilde yapılıyor. Öyle ki suç işlemiş ve ceza almış bir kişinin bu cezası kesinleşene kadar memuriyete engel olmamaktadır. Ancak memuriyeti sırasında ceza kesinleşirse ve memuriyete engel bir ceza ise bu durumda memuriyet sona erecektir.

Fakat şunu da unutmadan belirtmek gerekir ki kişilerin adli sicil kaydı her ne kadar temiz olsa da devam eden soruşturmaları kişilere olumsuz bir intibah bırakmaktadır. Her ne kadar bir hukuk devletinde bunun böyle olmaması gerekse de masumiyet karinesi zaman zaman geri planda bırakılabiliyor. Dolayısıyla doğrudan olmasa da dolaylı olarak bu durumun olumsuz bir etki yaratabileceğini de söylemek mümkündür.

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)