2019 Yılı Devlet Özel Eğitim Desteği Tutarı Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2019 yılı özel eğitime ihtiyaç duyulan bireylere verilecek eğitim desteği tutarları belirlendi.

EĞİTİM 25.01.2019, 02:20 25.01.2019, 02:24
2019 Yılı Devlet Özel Eğitim Desteği Tutarı Belirlendi

Bugün sayılı Resmi Gazete ile Hazine ve Maliye Bakamlığı tarafından 2019 yılı özel eğitime ihtiyaç duyulan bireylere verilecek eğitim desteği tutarları açıklandı.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireyleri kapsayan eğitim giderlerinin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması şeklinde yapılan destek eğitim giderleri şöyle açıklandı.

5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 632 TL, grup eğitimi için aylık 177 TL olarak belirlendi.

Ayrıca yapılan tebliğ ile belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinlerinin iptal edileceği belirtildi. 
 

Kaynak: Kamu Personel Alımı
Yorumlar (0)